Mediacja – Koszty

Mediacja ze skierowania sądu

Koszty mediacji ze skierowania postanowieniem sądowym w sprawach rodzinnych, cywilnych i gospodarczych są regulowane solidarnie przez każdą ze stron wysokości po 50% (chyba, że strony w trakcie mediacji ustalą inaczej) bezpośrednio u mediatora na podstawie FV VAT zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20.06.2016r.

Koszty mediacji ze skierowania sądowego w  sprawach karnych określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.06.2003r. W trakcie mediacji strony są zwolnione z opłat. Natomiast mediator po zakończonym postępowaniu FV VAT przesyła do sądu.

 

WAŻNE! W przypadku skierowania do mediacji przez Sąd sprawy cywilnej, rodzinnej lub gospodarczej i zawarcia ugody przed mediatorem,  strona może wnioskować do Sądu o zwrot wniesionej wcześniej opłaty sądowej w wysokości   3/4 (art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

 

http://temidamediacje.pl/wp-content/uploads/2019/04/istockphoto-1001576338-430x600.jpg

MEDIACJA UMOWNA ZE ZLECENIA PRYWATNEGO

Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji na podstawie umowy wpłacają bezzwrotną opłatę administracyjną w wysokości 50,00 zł netto plus podatek VAT w wysokości 23% przeznaczona na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z rozpatrzeniem wniosku.

Wynagrodzenie Mediatora w Umownym Postępowaniu mediacyjnym jest każdorazowo ustalane indywidualnie a uzależnione jest od nakładu i czasu pracy mediatora oraz wartości przedmiotu sprawy.

Przykładowe koszty wynagrodzenia:

Mediacje w sprawie ustalenia kontaktów: od 400,00 zł do 600,00 zł  plus podatek VAT 23%;
Mediacje w sprawie ustalenia wysokości alimentów: od 300,00 zł do 500,00 zł plus podatek VAT 23%.