Mediacje Cywilne

Mediacje Cywilne - Katalog Spraw

  • Spory o zniesienie współwłasności (sposób podziału, spłaty),
  • Spory o podział nieruchomości wspólnej do korzystania,
  • Spory przy realizacji umów cywilnoprawnych (najem, dzierżawa itp.),
  • Roszczenia odszkodowawcze, o zadośćuczynienie, o naruszenie dóbr osobistych.
  • Spory o zachowek (istnienie, wartość, sposób i termin wypłaty),
  • Spory o dział spadku ustalenie wartości masy spadkowej, sposób podziału, spłaty).