Kancelaria Mediacyjna TEMIDA Edyta Czarnota

Mediacje Sądowe i Pozasądowe - Polubowna metoda rozwiązywanie sporów.

Skontaktuj się
http://temidamediacje.pl/wp-content/uploads/2019/04/temida-onas-360x567.jpg

Edyta Czarnota - Mediator sądowy od 2011 roku

Wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Krakowie. Wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie Mediacje - Polubowne Rozwiązywanie Sporów - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ukończone w 2010 roku. Dyplom mediatora NR 1584/Kraków/2009/2010 wydany przez Polskie Centrum Mediacji (PCM)

Mediator to osoba zaufania publicznego, nigdy nie reprezentuje żadnej ze stron, ale zawsze czuwa nad zachowaniem równowagi obu stron w mediacji, nie ocenia i nie wydaje werdyktu. Mediator czuwa nad przebiegiem mediacji, nad jej prawidłowością oraz wykonalnością podpisanej ugody.

Oferujemy Mediacje

  • Rodzinne
  • Cywilne
  • Karne
  • Gospodarcze
  • W sprawach Podatkowych z Urzędem Skarbowym dostępne od 2020 roku
  • W sprawach z Prawa Pracy
  • W zakresie Odszkodowań Medycznych

Mediacje są prowadzone w sposób:

- bezpośredni poprzez spotkania ze stronami,
- pośredni przy użyciu środków komunikacji,
- on-line poprzez aplikację "skype"