Mediacje w sprawach podatkowych z Urzędem Skarbowym

Mediacje Podatkowe z Urzędem Skarbowym - Katalog Spraw - dostępne od 2020r - zmiana w ordynacji podatkowej

  • Rozłożenie na raty zobowiązań bieżących,
  • Rozłożenie na raty zobowiązań zaległych,
  • W przedmiocie zastosowania ulg w spłacie podatku (jej rodzaju i sposobu),
  • W zakresie dochodów z nieujawnionych źródeł,
  • Ustalenie wartości nieruchomości, co pozwala uniknąć kosztów związanych z powołaniem biegłego i bez konieczności przeprowadzania czasochłonnego postępowania podatkowego.

Umowa podatkowa będzie mogła być zawarta w postępowaniu podatkowym, kontroli podatkowej, w trakcie czynności sprawdzających.