Mediacje Rodzinne

Mediacje Rodzinne - Katalog Spraw

  • Ustalenie stanowisk w zakresie sposobu rozwiązania małżeństwa (rozwód z orzeczeniem o winie, rozwód bez orzekania o winie);
  • Ustalenie, który z rodziców będzie miał powierzoną władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem;
  • Ustalenie wysokości alimentów na dziecko (podwyższenie alimentów, obniżenie alimentów);
  • Ustalenie wysokości alimentów na współmałżonka, jeżeli o nie wnioskuje;
  • Uregulowanie kontaktów z dzieckiem ( w tygodniu, weekendy, święta, ferie, wakacje);
  • Ustalenie zasad sprawowania opieki naprzemiennej nad dzieckiem ( W jej przypadku nie ma orzeczonych alimentów, a dziecko zazwyczaj mieszka przez pewien czas u matki i kolejno u ojca. Może to być na przykład tydzień u mamy, tydzień u taty lub konkretne określenie 1-15 i 16-31 dzień każdego miesiąca. Rodzice pokrywają koszty pobytu dziecka w dniach, w których przebywa ono z każdym z rodziców, a inne wydatki typu szkoła, rozrywka, leczenie, odzież podzielone są po połowie);
  • Podział majątku wspólnego oraz rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny;
  • Ugody alimentacyjne (również na potrzeby 500+)