Mediator – Kim jest?

//temidamediacje.pl/wp-content/uploads/2019/04/team-6.jpg

Edyta Czarnota - Mediator sądowy od 2011 roku

Wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Prezesie Sądu Okręgowego w Krakowie.

Wykształcenie wyższe oraz studia podyplomowe w zakresie Mediacje - Polubowne Rozwiązywanie Sporów - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ukończone w 2010 roku. Dyplomu mediatora NR 1584/Kraków/2009/2010 wydany przez Polskie Centrum Mediacji (PCM).

Mediator to osoba zaufania publicznego, nigdy nie reprezentuje żadnej ze stron, ale zawsze czuwa nad zachowaniem równowagi obu stron w mediacji, nie ocenia i nie wydaje werdyktu. Mediator czuwa nad przebiegiem mediacji, nad jej prawidłowością oraz wykonalnością podpisanej ugody.